குளிர்கண்காட்சிகள்

 • 2020-2021
  2020-ஷாங்காய் 2021-சீனா யிவு ஹார்டுவேர் & எலக்ட்ரிக்கல் கேண்டன் ஃபேர் லைவ் ஆன்லைன்
  2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில், நாங்கள் ஆன்லைனில் நேரடியாக கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம் மற்றும் ஷாங்காய் வன்பொருள் கண்காட்சி மற்றும் சைனா யிவு ஹார்டுவேர் & எலக்ட்ரிக்கல் ஆஃப்லைனில் கலந்து கொள்கிறோம்.இது அதிக வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
  2020-ஷாங்காய்
  2021-சீனா யிவு ஹார்டுவேர் & எலக்ட்ரிக்கல்
  கேண்டன் ஃபேர் லைவ் ஆன்லைன்
  2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில், நாங்கள் ஆன்லைனில் நேரடியாக கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம் மற்றும் ஷாங்காய் வன்பொருள் கண்காட்சி மற்றும் சைனா யிவு ஹார்டுவேர் & எலக்ட்ரிக்கல் ஆஃப்லைனில் கலந்து கொள்கிறோம்.இது அதிக வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்க உதவுகிறது.
 • 2019
  2019 ஆட்டோமெக்கானிகா ஷாங்காய் 封面 2019-125 கான்டன் கண்காட்சி 2019-பெரிய ஐந்து 2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி 2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி (2) 2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி (3) 2019-பிக் ஃபைவ் ஃபேர் 2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி (4) 2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி (3) 2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி
  2019 இல், நாங்கள் 125 முதல் 126 வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம். நாங்கள் பிக் 5 ஃபேர் மற்றும் ஆட்டோமெக்கானிகா ஷாங்காய் ஆகியவற்றிலும் கலந்துகொண்டோம்.கண்காட்சிகளில் கலந்துகொள்வதன் படி, இது எங்கள் நிறுவனத்தின் பார்வையை அதிகரித்தது.
  2019 ஆட்டோமெக்கானிகா ஷாங்காய் 封面
  2019-125 கான்டன் கண்காட்சி
  2019-பெரிய ஐந்து
  2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி
  2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி (2)
  2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி (3)
  2019-பிக் ஃபைவ் ஃபேர்
  2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி (4)
  2019-125வது கான்டன் கண்காட்சி (3)
  2019-126வது கான்டன் கண்காட்சி
  2019 இல், நாங்கள் 125 முதல் 126 வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம். நாங்கள் பிக் 5 ஃபேர் மற்றும் ஆட்டோமெக்கானிகா ஷாங்காய் ஆகியவற்றிலும் கலந்துகொண்டோம்.கண்காட்சிகளில் கலந்துகொள்வதன் படி, இது எங்கள் நிறுவனத்தின் பார்வையை அதிகரித்தது.
 • 2018
  2018-123வது கான்டன் கண்காட்சி (3) 2018-123th Canton Fairfmt 2018-124வது கேண்டன் கண்காட்சி 2018-பிக் ஃபைவ் ஃபேர் 124thguangjiaohui 123குவாங்ஜியாவோஹுய்
  2018 ஆம் ஆண்டில், நாங்கள் 123 முதல் 124 வரையிலான கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம், நியாயமான நேரத்தில் 150,000 USD ஆர்டரைப் பெற்றோம், எங்கள் பணக்கார அனுபவத்தின்படி, நாங்கள் அதிக நாடுகளின் சந்தையையும் அதிக வாடிக்கையாளர்களையும் விரிவுபடுத்துகிறோம்.
  2018-123வது கான்டன் கண்காட்சி (3)
  2018-123th Canton Fairfmt
  2018-124வது கேண்டன் கண்காட்சி
  2018-பிக் ஃபைவ் ஃபேர்
  124thguangjiaohui
  123குவாங்ஜியாவோஹுய்
  2018 ஆம் ஆண்டில், நாங்கள் 123 முதல் 124 வரையிலான கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்கிறோம், நியாயமான நேரத்தில் 150,000 USD ஆர்டரைப் பெற்றோம், எங்கள் பணக்கார அனுபவத்தின்படி, நாங்கள் அதிக நாடுகளின் சந்தையையும் அதிக வாடிக்கையாளர்களையும் விரிவுபடுத்துகிறோம்.
 • 2017
  2017-122வது கான்டன் கண்காட்சி 2017-121வது கான்டன் கண்காட்சி 122குவாங்ஜியாவோஹுய் 122குவாங்ஜியாவோஹுய்2
  2017 இல், நாங்கள் 121 முதல் 122 வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டோம்.இதற்கிடையில் நாங்கள் வெளிநாட்டு கண்காட்சிகளில் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தோம்.டிசம்பரில், நாங்கள் பிக் 5 கண்காட்சியில் கலந்துகொண்டு உள்ளூர் வாடிக்கையாளர்களைப் பார்க்கிறோம்.ஒத்துழைப்பு உறவை உருவாக்க அதிக வாய்ப்பு தேவைப்படுகிறது.
  2017-122வது கான்டன் கண்காட்சி
  2017-121வது கான்டன் கண்காட்சி
  122குவாங்ஜியாவோஹுய்
  122குவாங்ஜியாவோஹுய்2
  2017 இல், நாங்கள் 121 முதல் 122 வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டோம்.இதற்கிடையில் நாங்கள் வெளிநாட்டு கண்காட்சிகளில் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தோம்.டிசம்பரில், நாங்கள் பிக் 5 கண்காட்சியில் கலந்துகொண்டு உள்ளூர் வாடிக்கையாளர்களைப் பார்க்கிறோம்.ஒத்துழைப்பு உறவை உருவாக்க அதிக வாய்ப்பு தேவைப்படுகிறது.
 • 2014-2016
  2016-120வது கான்டன் கண்காட்சி2 2014-115வது கான்டன் கண்காட்சி 2014-116வது கான்டன் கண்காட்சி 2015-117வது கான்டன் கண்காட்சி (2) 2015-118வது கான்டன் கண்காட்சி 2016-119வது கான்டன் கண்காட்சி 2016-120வது கான்டன் கண்காட்சி
  2014 மற்றும் 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில், நாங்கள் 115 முதல் 120 வது வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டோம், இந்த கண்காட்சிகளின்படி, நாங்கள் நிறைய ஏற்றுமதி அனுபவத்தைப் பெறுகிறோம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குகிறோம்.
  2016-120வது கான்டன் கண்காட்சி2
  2014-115வது கான்டன் கண்காட்சி
  2014-116வது கான்டன் கண்காட்சி
  2015-117வது கான்டன் கண்காட்சி (2)
  2015-118வது கான்டன் கண்காட்சி
  2016-119வது கான்டன் கண்காட்சி
  2016-120வது கான்டன் கண்காட்சி
  2014 மற்றும் 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில், நாங்கள் 115 முதல் 120 வது வரை கான்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டோம், இந்த கண்காட்சிகளின்படி, நாங்கள் நிறைய ஏற்றுமதி அனுபவத்தைப் பெறுகிறோம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த சேவையை வழங்குகிறோம்.
 • 2013
  113thguangjiaohui 114thguangjiaohui 2013-114வது கான்டன் கண்காட்சி
  2013 இல், நாங்கள் 114 வது கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தோம்.உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தையை திறக்க இது ஒரு புதிய வாய்ப்பு மற்றும் சவாலாகும்.நாங்கள் பல நாடுகளின் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குகிறோம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் பெறுகிறோம்.
  113thguangjiaohui
  114thguangjiaohui
  2013-114வது கான்டன் கண்காட்சி
  2013 இல், நாங்கள் 114 வது கேண்டன் கண்காட்சியில் கலந்து கொள்ள ஆரம்பித்தோம்.உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தையை திறக்க இது ஒரு புதிய வாய்ப்பு மற்றும் சவாலாகும்.நாங்கள் பல நாடுகளின் வாடிக்கையாளர்களை உருவாக்குகிறோம் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து நம்பிக்கையையும் ஆதரவையும் பெறுகிறோம்.